http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-wsj01.png
Wang Shu, Architect
The Wall Street Journal. Magazine
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-wsj02.png
Wang Shu, Architect
The Wall Street Journal. Magazine
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-wsj03.png
Wang Shu, Architect
The Wall Street Journal. Magazine
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wang-shu-hangzhou-china-academy-of-art-13.jpg
Wang Shu, Architect
China Academy of Art
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wang-shu-hangzhou-china-academy-of-art-11.jpg
Wang Shu, Architect
China Academy of Art
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wang-shu-hangzhou-china-academy-of-art-10.jpg
Wang Shu, Architect
China Academy of Art
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wang-shu-hangzhou-china-academy-of-art-01.jpg
Wang Shu, Architect
China Academy of Art
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wang-shu-hangzhou-china-academy-of-art-03.jpg
Wang Shu, Architect
China Academy of Art
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wang-shu-hangzhou-china-academy-of-art-16.jpg
Wang Shu, Architect
China Academy of Art
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wang-shu-hangzhou-china-academy-of-art-02.jpg
Wang Shu, Architect
China Academy of Art
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wang-shu-hangzhou-china-academy-of-art-38.jpg
Wang Shu, Architect
China Academy of Art
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wang-shu-hangzhou-china-academy-of-art-06.jpg
Wang Shu, Architect
China Academy of Art
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-museum-01.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-museum-21.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-museum-19.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-museum-02.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-museum-54.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-museum-18.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-museum-20.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-museum-50.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-museum-40.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-museum-60.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-museum-69.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-museum-55.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-museum-63.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-museum-03.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-museum-08.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-museum-13.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-museum-06.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-museum-25.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-museum-39.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-museum-34.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-museum-22.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-museum-16.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wang-shu-hangzhou-imperial-street-of-southern-song-06.jpg
Wang Shu, Architect
Imperial Street of Southern Song
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wang-shu-hangzhou-imperial-street-of-southern-song-01.jpg
Wang Shu, Architect
Imperial Street of Southern Song
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wang-shu-hangzhou-imperial-street-of-southern-song-03.jpg
Wang Shu, Architect
Imperial Street of Southern Song
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-art-museum-03.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Art Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-art-museum-05.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Art Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-art-museum-14.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Art Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-art-museum-38.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo Art Museum
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-jinhua-culture-center-0.jpg
Wang Shu, Architect
Jinhua Culture Center
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-jinhua-culture-center-1.jpg
Wang Shu, Architect
Jinhua Culture Center
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-jinhua-culture-center-16.jpg
Wang Shu, Architect
Jinhua Culture Center
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-5-scattered-house-01.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo 5 Scattered House
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-5-scattered-house-03.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo 5 Scattered House
http://zeng-han.com/files/gimgs/32_wangshu-ningbo-5-scattered-house-02.jpg
Wang Shu, Architect
Ningbo 5 Scattered House